In deze praktijk werken vier huisartsen in vaste associatie. Er wordt gewerkt in een samenwerkingsverband, waarbij plaats is voor geregeld overleg. Dagelijks is er een korte briefing onder de artsen, waarbij een aantal zaken kunnen worden overlopen en wekelijks is er een meer uitgebreide bespreking van praktijkzaken ivm patiŽnten of bijscholingen. Wanneer uw vertrouwde arts afwezig of niet beschikbaar is, kunt u een beroep doen op een andere arts van de praktijk. Via de andere artsen van de praktijk leert u de praktijk goed kennen en uw probleem wordt zo zelfs vanuit verschillende ooghoeken belicht en besproken. Doordat we hetzelfde computerprogramma hebben en we dus continu met elkaar in verbinding staan, is elke dokter steeds op de hoogte. Dankzij deze samenwerking, verhogen wij onze beschikbaarheid en delen we onze ervaringen. Er is altijd 1 van de artsen bereikbaar!††

De geneeskunde is een wetenschap die niet stilstaat. Er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen, nieuwe behandelingen en nieuwe ingrepen die mogelijk worden. Het is belangrijk om kwaliteitsvolle geneeskunde te beoefenen, gebaseerd op wetenschappelijk bewezen richtlijnen (EBM of Evidence Based Medicine). Om u de beste zorgen te kunnen verschaffen, blijven wij dit op de voet volgen. Door een betere organisatie van de praktijk, kunnen wij ook hiervoor tijd vrijmaken. Dankzij het vormen van een groepsprakijk is het ook mogelijk deze kennis aan elkaar door te geven.†Wij willen een persoonlijke en wetenschappelijk onderbouwde zorg aanbieden, gericht op en in samenwerking met u. Dit vanuit de overtuiging dat het welzijn kan bepaald worden door verschillende factoren: niet alleen de lichamelijke klachten, maar ook sociale gegevens zoals gezin en werk, maatschappelijke en milieufactoren, uw persoonlijke beleving.

Naast de puur lichamelijke benadering van de klachten, zijn we zeer sterk geÔnteresseerd in de manier waarop u als patiŽnt de klachten beleeft.†Een consultatie kan zich uiten in een begrijpende benadering, een goed gesprek. Het is zeer belangrijk dat u ons informeert over uw belevingen, angsten en gedachten zodat wij een gericht antwoord op uw vraag kunnen geven en geen onuitgesproken zaken blijven nazinderen. U mag ook altijd uw terechte opmerkingen mededelen. Wij informeren u op onze beurt over uw gezondheidstoestand, waarbij je alle informatie kan verkrijgen die nodig blijkt.

Wij zorgen voor de ondersteuning en begeleiding van patiŽnten tijdens het proces van verbetering of genezing. Niet alleen medisch, maar ook menselijk. De familie en de omgeving van de zieke kan hierin eveneens een rol spelen. Een systematische aanpak is belangrijk volgens het genoom van de patiŽnt, de constitutie van de eigen draagkracht, de interactie met de leefwereld en de omgeving waarin de patiŽnt zich bevindt. Dit alles staat in relatie tot de kenmerken van de patiŽnt die naar boven kunnen komen onder de vorm van bepaalde kwalen. Ook als patiŽnten niet meer te genezen zijn, staan we voor hen klaar. En, als het lijden ondraaglijk wordt, dan zullen we samen met de patiŽnt, met zijn partner, familie en met alle betrokken partijen hierover een rustig en open gesprek voeren.†Tesamen stippelen we dan de route uit die we zullen volgen. In deze moeilijke levensfase staat een zo goed mogelijke kwaliteit van het leven centraal, alles staat in het teken van comfortzorg. We houden rekening met de eigen wensen van de zieke, de eigen waarden en normen worden gerespecteerd. Persoonlijke aandacht, beschikbaarheid en betrokkenheid zijn belangrijke aspecten voor ons.

Kortom, wat uw probleem ook moge zijn, aarzel niet om het ter sprake te brengen.†Wij zullen als huisarts in eer en geweten, en met volledige discretie, streven naar een zo goed mogelijke oplossing !!