• Tarieven:
  • De geldende tarieven zijn conform de RIZIV-normen: