Uw huisarts is all-round: hij behandelt niet alleen een grote verscheidenheid aan gezondheidsproblemen, maar hij richt zich ook tot alle leeftijden. Hij bekijkt en onderzoekt de volledige mens achter de patiënt en houdt rekening met zijn medisch, sociaal en psychisch functioneren. Hij kijkt verder dan een ziek orgaan, en kan het geheel van minder-functioneren sneller opmerken doordat hij de levens- en familiesfeer van zijn patiënt kent. Dit geeft de huisartsgeneeskunde een grote meerwaarde.

Uw huisarts houdt zich niet alleen bezig met diagnose en behandeling van medische aandoeningen, maar ook met PREVENTIE. Voorkomen is beter dan genezen!! Preventie is de hoeksteen van een gezond leven!

Bij je huisarts kan je terecht voor:
 • bloednames en analyse
 • zwangerschapscontroles
 • gynaecologische controles (uitstrijkje, borstonderzoek)
 • een nazicht van je ogen
 • een longfunctietest
 • vragen rond babyvoeding en kinderziektes
 • vaccinaties
 • het laten nakijken van je huid voor rare plekjes
 • kleine heelkundige ingrepen zoals verwijderen van moedervlekken, vetbolletjes, hechten van wonden, verwijderen van draadjes, ...
 • een gips, een spalk, het intapen van een lidmaat
 • wratbehandelingen vb bevriezen
 • preoperatieve onderzoeken
 • microscopisch onderzoek
 • een elektrocardiogram (= een filmpje van het hart)
 • allerlei preventieve onderzoeken
 • advies en een goed gesprek
 • ...
Dit betekent voor ons:
 • voldoende tijd voorzien per consultatie
 • niet gestoord worden tijdens deze consultaties
 • de snel evoluerende geneeskunde op de voet kunnen volgen (via bijscholingen)
 • overleg plegen met specialisten
 • onze administratie en dossiers in orde houden.
 • beheer van je algemeen medisch dossier
De huisarts staat ook in voor de:
 • continuïteit: eerstelijnszorg mag geen haperingen vertonen in de medische verzorging
 • integrale zorg: eerstelijnszorg omvat zowel curatieve als preventieve zorg
 • eerstelijnszorg is "contextgerelateerd": dit betekent dat de huisarts in belangrijke mate rekening houdt met de algemene, voortdurend veranderende, socio-economische context van de patiënt.

Een lange wachttijd bij een specialist zonder eerst je huisarts te raadplegen is dus eigenlijk nergens voor nodig.
De kans is zeer groot dat je in deze praktijk al onmiddellijk kan worden verdergeholpen. Indien er toch een verwijzing nodig is naar een specialist of ziekenhuis, zal hij je naar de juiste dienst doorverwijzen, je daarin begeleiden en de nodige informatie geven. Op deze manier blijft ook alles gecentraliseerd van medische gegevens.

Iedere patiënt draagt eveneens zelf de verantwoordelijkheid voor zijn eigen gezondheid!!

Wij werken als groep samen aan onze deskundigheid en we hanteren een gemeenschappelijk patiëntendossier dat we nauwkeurig bijhouden. Bij afwezigheid van uw arts kan elke andere arts van de praktijk in uw aanwezigheid uw dossier inkijken. Onze samenwerking reikt ook verder dan het praktijkgebouw: we werken samen met andere disciplines (specialisten, kinesisten, thuisverpleging, psychologen, andere hulpverleners). De huisarts heeft immers een coördinerende en begeleidende taak.