Openingsuren

  • iedere werkdag vanaf 8u tot 21u
  • op zaterdag van 8-12u
Wij vragen om niet vóór 8u in de wachtzaal te komen zitten. De dokters beginnen op tijd en u kan altijd een afspraak maken zodat u op een bepaald uur kan gezien worden om zo de wachttijd in te korten.


Secretariaat

Telefonisch komt u eerst in contact met Rita of met Katelijne. Zij zullen vragen naar de reden van uw telefonische oproep. Zij zijn daartoe opgeleid en zijn net als de artsen gehouden aan het beroepsgeheim. Zij hebben  ervaring in het onderkennen van het probleem en staan klaar om patiënten mee op te vangen indien nodig.


Telefonisch advies          Op het nieuwe telefoonnummer:  015/22 91 20

Het opvragen van resultaten, het stellen van kleine vraagjes en kort advies kunnen tijdens de ochtendraadplegingen van 11-12u. Probeer de gesprekken kort te houden zodat je de consultatie die bezig is op dat moment niet te lang verstoort.

Indien je teveel vragen hebt, kom dan eens langs dan kan alles uitvoeriger besproken worden.

Voor dringende zaken belt u naar de praktijk om de situatie uit te leggen en indien nodig is steeds een dringende raadpleging of huisbezoek mogelijk

 


Bloedafname

Voor een nuchtere bloedname kan je op bepaalde dagen reeds vroeger terecht. Je pilletjes mag je wel reeds innemen en een glaasje water mag je dus ook drinken. Je kan hiervoor online een afspraak maken (zie afspraken) of dit wordt in overleg gedaan met je huisarts als die het nodig vindt een nuchtere bloedname te doen.

Voor de uitslag van het bloed kan je twee dagen nadien bellen tussen 11-12u, tenzij anders afgesproken met de arts. Soms dien je terug te komen voor een bespreking van het resultaat.


Voorschriften en attesten

Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging! Zorg er dus voor dat u steeds de nodige attesten bij u heeft die moeten ingevuld worden.

Gelieve uw naam en adres reeds zelf in te vullen!

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe. Vraag tijdens je raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts, zodat je niets tekort komt.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden. Het is zelfs strafbaar zowel voor de vragende als voor de verstrekker.