In de praktijk zelf kunnen wij de beste medische zorgen verschaffen vermits we

  • daar het dossier kunnen inkijken
  • er meer materiaal ter onze beschikking is
  • het klinisch onderzoek in de juiste setting en in goede omstandigheden kan gebeuren

Op die manier kunnen we sneller en beter tot een diagnose komen.

Het is mogelijk dat patiënten niet op consultatie kunnen komen, zoals ernstig zieke patiënten die zich niet kunnen verplaatsen, hoogbejaarden of mensen met een transportprobleem waarvoor geen oplossing kan gevonden worden. Zij kunnen daarom een huisbezoek vragen.

Ook voor de huisbezoeken geldt de vrije keuze van een arts uit de praktijk. Wanneer het dringend is en de huisarts van uw keuze niet onmiddellijk bereikbaar is, dan komt de arts, die van wacht is, of de arts die het snelst kan komen

Een huisbezoek kan je bij voorkeur aanvragen tussen 9 en 12u.
Vermeld bij uw aanvraag steeds:
Naam en voornaam van de patiënt
Het volledige adres
Bondige reden van de aanvraag
(eventueel telefoonnummer)

Om een huisbezoek vlot te laten voorlopen:

  • Laat bij een avond- of nachtbezoek de buitenverlichting branden, zodat de arts goed kan herkennen waar hij juist moet zijn.
  • Als de arts onderzoekt staan uiteraard TV of radio niet aan.
  • U legt het ziekenboekje klaar met de mutualiteitsklevers en eventuele attesten die moeten worden ingevuld.
  • Bij chronisch zieken dient altijd het thuisdossier klaar te liggen met de medicatie die op dat moment wordt gebruikt (best gecentraliseerd in een doos).
  • Om hygiënische reden voorziet u de mogelijkheid tot wasgerief.

Voor dringende zaken belt u naar de praktijk om de situatie uit te leggen en indien nodig is steeds een dringende raadpleging of huisbezoek mogelijk.

Indien u ziet dat het om een levensbedreigende situatie gaat, bel dan onmiddellijk de '112' !!