Indien u zich voor het ziekenfonds inschrijft in het medisch dossier bij 1 van de artsen (GMD), dan is deze inschrijving geldig voor alle dokters van de groepspraktijk.

GMD = Het Globaal Medisch Dossier bewaart je verleden voor een gezonder heden.

Dit is een dossier waarin je huisarts alle belangrijke informatie over je gezondheidstoestand samenbrengt en bijhoudt. Daarin staan de medische gegevens met de historiek van de raadplegingen, de uitslagen van bloednames en technische onderzoeken, verslagen van specialisten en van ziekenhuisopnamen enz... Zo is er in een praktijk waar meerdere artsen samenwerken ook een goede opvolging over wat er al gebeurd is en wat niet. Uitwisseling van gegevens en doorverwijzing naar andere zorgverleners gebeuren vlotter (vb bij hospitalisatie). Nutteloze en dubbele behandelingen worden vermeden, ziektekosten dalen. Jij wordt beter medisch behandeld. Huisartsen en overheid vinden het dus belangrijk dat je 1 huisarts kiest. De huisarts is immers een centrale speler in de gezondheidszorg. Hij volgt het medische traject van de patiënt vanaf de eerste opvang, via de eerstelijnszorg tot en met de eventuele doorverwijzing naar een specialist (de tweedelijnszorg).

Wat behoort u te doen?

In overleg met de arts vraagt u een GMD aan te leggen. Hiervoor dient u enkel een mutualiteitsklever te bezorgen en uw handtekening te plaatsen voor akkoord. De afrekening regelen wij zelf rechtstreeks met uw mutualiteit. Vanaf dan geniet u 30% vermindering van het remgeld voor elke raadpleging bij een huisarts in deze groepspraktijk. Vanaf de leeftijd van 75 jaar en ook bij bepaalde chronische ziekten geniet u 30% vermindering van het remgeld bij een normaal huisbezoek.

Het GMD heeft een extra voordeel:

De overheid wil dit stimuleren, door degenen die een vaste huisarts kiezen, te belonen met een vermindering van het door de patiënt te betalen remgeld met 30% .

Vergeet niet dat u ook zelf mee verantwoordelijk bent voor de volledigheid van het dossier. Vermeld bv. elders gegeven vaccinaties. Indien uw huisarts het nodig acht dat u naar de specialist moet, geeft hij een verwijsbrief mee, zo komt er ook een terugverslag.